Hoeveel gesprekken heb ik nodig?

Ik maak een inschatting. Dit is niet altijd makkelijk. Dus dat wordt vaak een richtlijn. Vaak weet je zelf al wel of je vijf tot tien gesprekkengenoeg zijn, of dat je meer tijd nodig hebt. De doelen die we opstellen zijn steeds de rode draad door de gesprekken. Het is mijn taak om regelmatig te kijken naar waar we nu zitten ten opzichte van het einddoel.